Aaron J. G. King

Director

Pán Aaron J. G. King získal svoje vzdelanie na strednej škole v škótskom meste Dundee a pokračoval vo svojom štúdiu na Mansfield College v Oxforde. Svoje vzdelanie zavŕšil v Trinity Hall v anglickom Cambrige, kde získal postgraduálny certifikát vzdelania.

Pán King pôvodne učil filozofiu, teológiu a históriu, no má tiež veľa skúseností so vzdelávaním v rámci kritického myslenia a teórie znalostí. Prináša so sebou rozsiahlu škálu vedomostí o IGCSE a A – Levels skúškach, ktoré bude kontinuálne odovzdávať našim secondary študentom v CIS. Pán King sa teší na novú spoluprácu so secondary študentmi, ktorých bude tento rok vzdelávať v rámci nového predmetu AS Business.

Skôr ako začal pôsobiť na niektorých z najväčších a najúspešnejších škôl v Anglicku, pán King pracoval ako housemaster a vedúci osobného, sociálneho, zdravotného a občianskeho vzdelávania na Dulwich College v Londýne. Vo funkcii vedúceho strednej školy získal rozsiahle odborné znalosti v oblasti zlepšovania prístupu študentov k učeniu a ich celkového prospechu.

Neskôr pán King pôsobil na Grammar School v Leeds, najväčšej škole v Anglicku. Na škole prijal novovytvorenú pozíciu riaditeľa šiestej formy štúdia. Pomáhal pri zlepšovaní výsledkov študentov a v zavádzaní nových akademických a univerzitných poradenských programov. To bolo hlavným prvkom, ktorý pomohol napredovaniu a celkovej efektivite fakulty. Pán King sa neskôr vrátil na Dulwich College, tentokrát do Číny, na jednu z elitných škôl s najvyšším IB skóre na celom svete. Tu, v Šanghaji Pudong pán King transformoval program a vedenie študentov a zohral rozhodujúcu rolu v pomoci študentom dostať sa na najlepšie univerzity na svete. 

V rokoch 2015 - 2020 bol pán King riaditeľom Yew Wah International Education School v Yantain, v meste s počtom 8-miliónov obyvateľov. Tejto medzinárodnej škole Yew Wah pomohol získať titul jednej z popredných medzinárodných škôl v provincii Schandong. Yew Wah škola sa za pôsobenia p. Kinga stala súčasťou Yew Wah a Yew Chung nadácie, jednej z najväčších a najúspešnejších školských skupín v Číne s takmer 90-ročnou pedagogickou históriou. Pán King počas svojho pôsobenia prispel k významnému rozšíreniu školy a viedol ju k úspešnému zaznamenávaniu výsledkov skúšok s národnými a svetovými držiteľmi ocenení CAIE, čo bolo aj prvým úspechom Oxbridge v histórii školy. Škola pod jeho vedením získala akreditáciu v Rade pre Medzinárodné školy.

Pán King bol dlhoročným hráčom hokeja na národnej úrovni a je taktiež uznávaným spevákom a trubkárom. Zúčastnil sa tiež však mnohých archeologických skúmaní a vykopávok po celom svete. Je vášnivým podporovateľom športu a umenia. Vo voľnom čase sa rád venuje turistike, čítaniu, sledovaniu dokumentárnych filmov a návštevám miest historického významu.

Pán King k nám do Bratislavy prichádza ako náš nový riaditeľ. Spolu so svojou manželkou Loredanou, dvanásťročným synom Octavianom, desaťročnou dcérou Annabelle a sedemročnou dcérou Alexandrou sa tešia zo svojho nového života na Slovensku a sú nadšení, že budú môcť byť súčasťou našej Cambridge International School komunity.