Jana Mazúchová

HR Manager

Jana študovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a magisterský titul získala v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Po skončení štúdia sa presťahovala do Anglicka, kde takmer päť rokov pracovala v oblasti ďalšieho vzdelávania zameraného na manažérske informačné systémy a administráciu skúšok. Pred nástupom do CIS manažovala skúšky v British Council v Bratislave. Zodpovedná bola za prijímacie skúšky na britské univerzity, ako aj profesionálne skúšky. V CIS pracuje ako HR manažérka a je zodpovedná za oblasť ľudských zdrojov a administráciu skúšok pre programy Cambridge Assessment International IGCSE na strednej škole.