Katarína Britaňáková

Examinations & Data Manager

Katarína vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore učiteľstvo. Magisterské štúdium si rozšírila v odbore Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania na Univerzite Mateja Bela a pracovala ako učiteľka v materskej škole na Funiversity Cambridge Kindergarten. Má odborné skúsenosti v oblasti vzdelávania. V British Council organizovala medzinárodné jazykové skúšky (IELTS, Cambridge ESOL) ako Exams Administrator. Počas spolupráce s medzinárodnou neziskovou organizáciou Habitat for Humanity International sa zamerala na zapájanie mladých študentov z medzinárodných škôl do celosvetových projektov zameraných na globálne vzdelávanie, interkultúrne skúsenosti a dobrovoľníctvo. Voľný čas rada trávi aktívne, miluje cestovanie, turistiku, beh a lyžovanie.