Lenka Urblíková

Head of School Operations

Lenka Urblíková strávila po ukončení magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského istý čas v Anglicku. Po návrate sa opäť vrhla na štúdium a získala na tej istej univerzite doktorát z pedagogiky. Vyše päť rokov pracovala v medzinárodnej spoločnosti vo Švajčiarsku. Tieto skúsenosti zužitkovala vo vedení viacerých pobočiek nadnárodného potravinárskeho reťazca. V CIS je zodpovedná za chod školy a dohliada na celý rad každodenných povinností, aby škola fungovala bez problémov a slúžila potrebám študentov, rodičov a zamestnancov.