Lucia Lauková

Parent Relations Manager

Lucia vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru začala v HR poradenstve, kde sa venovala projektom Executive Search a management consulting z rôznych sektorov na trhu.  Neskôr viedla profesnú asociáciu pre HR komunitu – HRcomm. Bola zodpovedná za vedenie celej organizácie a prípravu odborných podujatí ako sú konferencie a workshopy, ktoré ponúkali priestor pre inšpiráciu a zdieľanie skúseností pre profesionálov pôsobiacich v oblasti ľudských zdrojov. Jej ďalšie kroky viedli do neziskovej organizácie LEAF, ktorá sa venuje rozvoju mladých talentovaných ľudí. Lucia bola súčasťou tímu Slovak Professionals Abroad Programm, ktorý sa venoval Slovákom žijúcim a pracujúcim v zahraničí. Lucia bola taktiež kontaktnou osobou pre ľudí, ktorí sa plánovali vrátiť na Slovensko. Poskytovala im kariérne poradenstvo týkajúce sa ich pracovného uplatnenia sa na Slovensku. Taktiež pôsobila ako Partnerships builder, kde zodpovedala za komunikáciu s organizáciami z firemného,   neziskového alebo verejného sektora. V CIS pracuje ako Parent relations manager a jej úlohou je zastrešenie komunikácie s rodičmi študentov. K jej záľubám patrí bicyklovanie, turistika a skitouring, má rada knihy, starostlivosť o záhradu a o ich rodinného psa. Má rada cestovanie - s rodinou sú fanúšikovia karavaningu a kempovania.