Martina Salamonová

Canteen Manager

Martina ukončila štúdium na Hotelovej akadémii v Prešove. Od roku 2011 pracuje v CIS ako manažérka stravovania. Má rozsiahle skúsenosti s rôznymi potravinovými alergiami, a to nielen z profesionálneho, ale aj osobného hľadiska, a snaží sa každému dieťaťu poskytnúť vyváženú stravu, ktorá mu chutí, a správnu výživu. Martina miluje deti a spolu so svojím tímom sa zaoberajú myšlienkou stať sa v CIS zároveň aj pedagógmi, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu pri vývoji dieťaťa a pomáhajú našim študentom rozvíjať slušnosť, dobré správanie a zdravé návyky. Vo voľnom čase rada varí, cestuje a spoznáva nové kultúry.