Monika Komorníková

Head of Human Resources

Monika vyštudovala Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor manažment organizácie a ľudských zdrojov. Má viac ako 16 rokov odborných skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov, počas ktorých bola zodpovedná za procesy získavania talentov, odmeňovania a benefitov, riadenie výkonnosti, organizačný dizajn a riadenie zmien. Je skúsenou HR líderkou a riadila HR profesionálov na miestnej aj regionálnej úrovni. Spolupracovala s rôznymi vedúcimi tímami v IT sektoroch, bankovníctve a v rozvoji nehnuteľností na medzinárodnej úrovni. Ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov v CIS je zodpovedná za vytváranie stimulujúceho a pozitívneho pracovného prostredia pre našich učiteľov a zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu, našich študentov a rodičov. Vo voľnom čase obľubuje outdoorové športy, turistiku, beh a cyklistiku. Rada číta a pred pandémiou trávila väčšinu času cestovaním a spoznávaním nových krajín a kultúr.