Peter Davidson

Zástupca pre základnú školu

Peter vyštudoval učiteľstvo na Univerzite v Cambridge, kde získal postgraduálny titul z pedagogiky. Má bakalársky titul z histórie z University of Winchester, certifikát CELTA z British Council a národnú odbornú kvalifikáciu pre vedúce pozície z pedagogického inštitútu UCL (University College London). Peter učil v Spojenom kráľovstve a na medzinárodnej úrovni deti vo veku od 4 do 14 rokov. Má značné skúsenosti s vyučovaním na predškolskom stupni v súlade s rámcom EYFS a na základnej škole, pričom sa zameral na rané základné vzdelávanie. Peter má pracovné skúsenosti v oblasti manažmentu vzdelávania ako zástupca riaditeľa a zástupca základnej školy. Pred nástupom na pozíciu zástupcu základnej školy do CIS v auguste 2020 pracoval 6 rokov na British International School v Poľsku, kde sa zaslúžil o rozvoj školy a tiež vedenie úspešných akreditačných inšpekcií. Vďaka týmto skúsenostiam rozvíjal ako prvý kombinovaný britsko-poľský-medzinárodný učebný plán pre žiakov vo veku od 4 do 14 rokov, inovatívne programy v oblasti športu a outdoorového vzdelávania, a okrem mnohých iných iniciatív aj aktuálne úspešné elektronické vzdelávanie. Peter je v CIS druhý rok a teší sa na ďalšiu spoluprácu s tímom prvého stupňa pri zdokonaľovaní učebných osnov prostredníctvom implementácie outdoorového vzdelávania, lesnej školy a tematického prístupu obohateného o príležitosti založené na projektoch.

Peter má rád prírodu, turistiku, horolezectvo a zimné športy. Tento rok si užil predovšetkým objavovanie úžasných bratislavských parkov a lesoparkov so svojou rodinou.

Peter je v CIS zástupcom základnej školy a je zodpovedný za každodenné riadenie a vedenie vzdelávania na základnej škole.