Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Primary school

Ročníky 1 až 6 (študenti vo veku 5 až 11 rokov)

 • Používame cambridgeské učebné osnovy určené pre základné školy s kľúčovými predmetmi - anglický jazyk, matematika a prírodné vedy. 
 • Anglické učebné osnovy (s vhodnými úpravami, ktoré odrážajú náš medzinárodný charakter a stredoeurópsku polohu), sú základom pre ďaľšie predmety, ako sú geografia, dejepis, hudba, umenie, telesná výchova a počítačové vedy. 
 • Nemecký a španielsky jazyk sa vyučuje od 4. ročníka.
 • Naši študenti v ročníkoch 3 až 6 absolvujú Cambridge Progression testy v angličtine a matematike na konci každého školského roka.

Učitelia využívajú širokú škálu stratégií ako sú vedecké výskumy, interaktívne projekty, divadelné aktivity, hry, neformálna komunikácia a outdoorové vyučovanie. Tieto stratégie sú používané v spojení s ďalšími, viac formálnymi metódami v podobe pravopisných cvičení, kvízov, písomnych zadaní a testov. Naši učitelia pripravujú vyučovacie hodiny s využitím rôznych učebných zdrojov zameraných hlavne na inšpirovanie študentov.

Étos

Našim cieľom je, aby sa študenti učili v šťastnom, bezpečnom prostredí, v ktorom sú neustále vychovávaní, povzbudzovaní a motivovaní a kde môžu využiť svoj potenciál. V Cambridge International School je sociálna a emocionálna pohoda detí neodmysliteľnou súčasťou našej filozofie. Prostredníctvom PSHE vyučovacích hodín a pravidelných študentských zhromaždení, kladieme dôraz na dôležitosť životných zručností a vlastností, ako sú rešpekt, úprimnosť, láskavosť a nezávislosť.

Naši učitelia majú holistický pohľad na každé dieťa a robia všetko preto, aby sa rozvinulo v sebavedomého, pozitívneho a odolného mladého človeka, ktorý má rád učenie a je pripravený zvládať výzvy 21. storočia.

Cambridge International School študenti sú: 

Úctiví

Úctiví

Odolní a prispôsobiví

Odolní a prispôsobiví

Kreatívni

Kreatívni

Zvedaví

Zvedaví

Láskaví

Láskaví

Samostatní

Samostatní

Rozvážni

Rozvážni

 • Máme rešpekt voči druhým a tiež porozumenie pre vzájomnú odlišnosť. Sme otvorení a rešpektujeme presvedčenie a kultúru všetkých ľudí. Ceníme si naše prostredie a zveľaďujeme ho. 
 • Sme usilovní študenti, ktorí vytrvávajú a podávajú výkony aj počas obdobia výzviev. Máme radi riešenie problémov a hľadanie východísk. Vďaka našej filozofii sa učíme z chýb prostredníctvom spolupráce s ostatnými.
 • Našu kreativitu a predstavivosť využívame na nové nápady a originálnu prácu. Sme prispôsobiví pri rôznorodých situáciách a taktiež pri zmene učebného prostredia. 
 • Tešíme sa z otázok a z hľadania odpovedí prostredníctvom vlastnej iniciatívy. Máme radi učenie.
 • Pracujeme nezávisle a individuálne a taktiež preberáme zodpovednosť za výber nášho vzdelávania. Sme si vedomí svojich činov a ich dôsledkov.
 • Staráme sa a pomáhame všetkým členom školy ako aj členom širšej komunity. Sme zdvorilí a ohľaduplní.
 • Uvažujeme o našom učení a našich krokoch. V našom správaní sme vždy zásadní a pozitívni a v komunikácii sa snažíme neustále zlepšovať.