Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Áron Kelemen

Áron Kelemen

Teacher of History

Áron získal magisterský titul z pedagogiky angličtiny ako cudzieho jazyka, ako aj z pedagogiky histórie a občianskej náuky na Fakulte humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti v Maďarsku. Počas štúdia pôsobil v jazykovej škole Behappy, kde vyučoval angličtinu študentov všetkých vekových kategórií. Každý týždeň tiež vyučoval niekoľko hodín rozvoj komunikačných zručností, pričom študentov vyučoval pomocou interaktívnych aktivít, aby maximalizoval čas na rozhovor. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe vyučoval angličtinu ako cudzí jazyk a históriu na strednej škole v Budapešti. Jeho vášeň pre históriu pochádza z detstva, vždy ho zaujímala minulosť. Áron verí, že jeho láska k histórii pomôže všetkým jeho študentom rozvíjať zmysel pre zvedavosť a vzbudí v nich záujem o dianie vo svete. Vo voľnom čase rád cvičí, chodí na prechádzky a varí.