Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Gabriela Lordachescu

Gabriela Lordachescu

Teacher of German

Gabriela žila tri roky v Nemecku a získala magisterský titul v odbore organizačná komunikácia a manažment ľudských zdrojov. Neskôr skončila postgraduálne štúdium v Rumunsku. Má štyri roky skúseností s mládežou ako delegátka na viac ako 10 medzinárodných podujatiach, väčšinou financovaných z programu Erasmus+. Venovala sa neformálnemu vzdelávaniu, demokratickým procesom, posilňovaniu postavenia mládeže a trvalo udržateľnému rozvoju. Ako učiteľka nemčiny je presvedčená, že zlepšovať sa môžete najmä učením sa od rôznych ľudí s medzinárodným zázemím s vášňou a odhodlaním. Vyučovala rôznymi metódami Goetheho inštitútu a uprednostňuje proaktívne učenie sa nemeckého jazyka, aby ho študenti vedeli používať v reálnom živote. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, plávanie, spoznávanie nových kultúr a vychutnávanie si dobrej kávy v skvelej spoločnosti.