Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Laura-Georgiana Bajenaru

Laura-Georgiana Bajenaru

Teacher of Chemistry

Laura vyštudovala chemické inžinierstvo v Bukurešti a má magisterský titul z biofyziky a bunkovej biotechnológie. Svoje doktorandské štúdium v ​​odbore chemické inžinierstvo dokončila v roku 2015. Jej vedecké práce boli publikované v známych medzinárodných publikáciách s vysokým impakt faktorom v odbore. Ako výskumníčka verí, že vedecká komunita má povinnosť podeliť sa o svoje poznatky a vášeň pre vedu. Preto od roku 2012 vyučovala chémiu na úrovni A a IGCSE na niekoľkých medzinárodných školách v Rumunsku, kde zohrala dôležitú úlohu pri propagácii vedy a vyzývaní tých najschopnejších študentov, aby vynikli. Pripravila študentov na viaceré súťaže a projekty STEAM. V osobnom živote má rada prírodu a turistiku, no rada sa zúčastňuje aj polmaratónov a štafiet. Laura sa tiež dlhé roky venuje bojovým umeniam.