Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Viktor Pončák

Viktor Pončák

Teacher of Slovak

Viktor učil viac ako 8 rokov dejepis a slovenský jazyk na rôznych školách. Do CIS prišiel zo základnej a strednej školy v Košiciach, z Centra kontinuálneho vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave a pracoval tiež v Slovenskej humanitnej rade, kde vyučoval slovenčinu pre cudzincov. Viktor vyvinul vzdelávacie programy pre učiteľov a pedagógov o výchove k ľudským právam v jednej z najstarších mimovládnych organizácií na Slovensku - v Nadácii Milana Šimečku, kde pracoval pred nástupom do CIS. Založil futbalový klub, sám je hráčom a je aj trénerom ženského tímu. V CIS pracuje učiteľ slovenského jazyka na prvom a druhom stupni a slovenčinu učí aj cudzincov. Svoju vášeň pre futbal sa snaží prinášať aj medzi žiakov.