Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Michaela Szabó

Michaela Szabó

Secondary Slovak Coordinator / Teacher of Slovak

Michaela vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka), neskôr získala prvú atestáciu zo slovenského jazyka v oblasti tvorivého písania. Má niekoľkoročné skúsenosti vo vyučovaní slovenského jazyka na rôznych typoch škôl. Pracovala s mimoriadne nadanými deťmi i deťmi v medzinárodnej škole, kde získala i prax vo vyučovaní slovenského jazyka pre cudzincov. Pôsobila tiež ako vedúca oddelenia slovenského jazyka. Kladie dôraz na holistické a tvorivé vzdelávanie a vytváranie rovnováhy v živote. Michaela má veľkú vášeň pre cestovanie, čítanie a šport, najmä beh. Zabehla niekoľko maratónov a podieľa sa aj na organizovaní joga pobytov.