Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Thomas Roby

Thomas Roby

Teacher of History & Politics

Tom získal bakalársky titul z histórie spolu s titulom z politológie na Clemson University v Južnej Karolíne a titul zo sociálnych vied na Virginia Commonwealth University. Magisterský titul získal v multidisciplinárnych štúdiách na State University of New York-Buffalo State. Okrem vyučovania v Spojených štátoch učil Tom aj na medzinárodných školách na Ukrajine, v Arménsku, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku. Učil v špecializovanej škole v USA tzv. magnet school, venoval sa vzdelávaniu, ktoré sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania odsúdených, IB programu, AP programu, IGCSE, pracoval v internátnych a denných školách. Vyučoval viacero humanitných a spoločenskovedných predmetov spolu s rôznymi predmetmi vo svojej dlhoročnej kariére. Okrem toho trénoval mládežnícke športy, bol edukátorom v múzeách pre deti a rozprávačom príbehov. Tom má rád turistiku a cyklistiku so svojou manželkou Zuzanou, ktorá tiež uči na Cambridge. Rád číta, tvorí slovné hádanky a spoznáva iné kultúry.