Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
José Luis Sanchez Melgarejo

José Luis Sanchez Melgarejo

Head of Modern Foreign Languages / Teacher of Spanish language

José počas štúdia získal pedagogický titul, dva magisterské tituly (jeden v odbore aplikovanej lingvistiky pri vyučovaní španielskeho jazyka a druhý v odbornej príprave učiteľov španielskeho jazyka) a doktorandský titul z podnikového manažmentu so špecializáciou na online výučbu španielskeho jazyka. Má viac ako 15-ročné pracovné skúsenosti ako učiteľ cudzieho jazyka v piatich rôznych krajinách. Precestoval veľkú časť sveta a zúčastnil sa mnohých konferencií, kongresov a prednášok. Posledných desať rokov, pred tým než prišiel do CIS, pracoval ako učiteľ španielskeho jazyka na City University of Seattle v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí plachtenie, potápanie, cestovanie a čítanie. Popri vyučovaní jazyka je jeho najväčšou vášňou šírenie španielskej kultúry. Hoci je oddaný svojim hispánskym koreňom, je veľmi rád, že môže byť súčasťou rozvíjajúceho sa oddelenia cudzích jazykov u nás v CIS, a že môže napomáhať študentom k tomu, aby si uvedomovali dôležitosť cudzích jazykov a znalostí kultúr v tomto stále viac prepojenom svete.