Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Talah Khoury

Talah Khoury

Teacher of Science

Talah je učiteľka so silným akademickým zázemím. Vyštudovala biochemické inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Okrem toho v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu v rámci Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV. Do CIS si prináša dva roky cenných skúseností z predchádzajúceho pôsobenia na medzinárodnej škole, kde si zdokonaľovala svoje pedagogické schopnosti. Počas tejto doby získala aj Postgraduate Certificate in Education (PGCE) na University of Nottingham so špecializáciou na medzinárodné vzdelávanie. Jej predchádzajúca kariéra ju vybavila rôznymi zručnosťami, čo jej umožnilo vytvárať pre svojich študentov pútavé vzdelávacie skúsenosti. Talah je vášnivou cestovateľkou a dobrodruhom. Veľkú radosť nachádza v objavovaní nových kultúr a v objavovaní rôznych častí sveta. Každú príležitosť, najmä počas školských prázdnin využíva na to, aby sa vydala na ďalšie cestovateľské dobrodružstvá. Táto vášeň pre cestovanie nielen rozširuje jej vlastné obzory, ale obohacuje aj jej vyučovanie tým, že do triedy prináša rôzne nové pohľady.