Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Zuzana Roby

Zuzana Roby

Teacher of Business

Zuzana získala magisterský titul z ekonómie a doktorandský titul z medzinárodného manažmentu. Spolupracovala s Metodickým centrom pri podpore ekonomického vzdelávania na Slovensku. Posledných 10 rokov strávila vyučovaním kurzov ekonómie a obchodu na medzinárodných školách na Ukrajine, v Arménsku, Nemecku a Rakúsku. V minulosti učila na univerzite, vyučovala kurzy manažmentu a obchodnú simuláciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, City University of Seattle a Rennes School of Business. Zuzana je hosťujúcou profesorkou a lektorkou na univerzitách vo Fínsku, Švédsku, Nórsku a na Malte. Teší ju, že rozvíja programy obchodu a ekonomiky v CIS a pracuje na skĺbení teórie a praxe podnikateľského sveta pre svojich študentov. Má rada šport, turistiku, prírodu, bicyklovanie a cestovanie so svojím manželom.