Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Ibrahim Hassan

Ibrahim Hassan

Teacher of Physics

Abbey získal magisterský titul v odbore stavebné inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) a má hlboké znalosti z fyziky a matematiky. Jeho vzdelanie mu zabezpečilo vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre inšpiráciu ďalšej generácie vedcov a inžinierov. Pracovne pôsobil v stavebníctve vo viacerých krajinách na Blízkom východe a v Európe. Táto medzinárodná skúsenosť nielen rozšírila jeho technické zručnosti, ale obohatila aj jeho globálny rozhľad. Takáto rozmanitosť v jeho profesionálnom živote mu umožňuje poskytnúť našim študentom komplexnejšie pochopenie fyziky a aplikovať ju v rôznych kultúrnych a praktických kontextoch. Abbey prešiel od úspešnej kariéry v stavebníctve k vzdelávaniu, kde ho poháňa vášeň spájať abstraktné teoretické koncepty s hmatateľnými scenármi reálneho sveta. Jeho filozofia výučby sa sústreďuje na podnecovanie zvedavosti a podporu hlbokého uznania fyziky medzi mladými študentmi. Vo voľnom čase je zanieteným plavcom a rád si zahrá šach.