Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Oksana Ivanenko

Oksana Ivanenko

Teacher of EAL

Oksana ukončila štúdium anglického jazyka na Univerzite Ivana Franka Zhytomyra na Ukrajine. Svoju učiteľskú kariéru začala ako asistentka na British International School v Kyjeve, kde získala jedinečné skúsenosti od pedagógov z celého sveta. Po absolvovaní CELTA pokračovala v osvojovaní si svojich zručností v jazykovej škole s výučbou angličtiny pre žiakov základných škôl. Posledných päť rokov bola súčasťou kanadsko-ukrajinskej Novopečerskej školy v Kyjeve, ktorá je predstaviteľom vzdelávacích zmien a reforiem realizovaných na celej Ukrajine. Verí, že anglický jazyk nie je len silným nástrojom na spájanie ľudí na celom svete, ale aj kľúčom k objavovaniu seba samého prostredníctvom neustálej zvedavosti a pripravenosti meniť sa a vyvíjať. Oksana chce svojim študentom ukázať, že učenie sa jazyka je fascinujúca cesta s množstvom zábavy. Inšpiráciu nachádza v cestovaní a spoznávaní nových kultúr.