Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Branislav Hanes

Branislav Hanes

Teacher of English

Braňo vyštudoval anglický jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite. Počas svojej 25-ročnej učiteľskej kariéry vyučoval angličtinu na rôznych medzinárodných školách po celom svete, najmä vo Fínsku, na Taiwane, v Kolumbii, Španielsku, na Ukrajine a v Belgicku. Táto pestrá škála skúseností mu umožnila efektívne spolupracovať so študentmi z rôznych kultúr a prostredí, čo obohatilo aj jeho prístup k výučbe. Popri svojom povolaní má mnoho záľub, ktoré mu dodávajú enrgiu a vypĺňajú jeho voľný čas. Medzi jeho záľuby patrí majmä čítanie, pravidelné cvičenie v posilňovni a trávenie času v prírode.