Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Benjamin Cottam

Benjamin Cottam

Secondary Humanities Coordinator

Benjamin absolvoval bakalárske štúdium geografie na Univerzite v Lancasteri a neskôr získal magisterský titul z oblasti manažmentu zdrojov a životného prostredia. Predtým, ako sa stal učiteľom, strávil nejaký čas dobrovoľníctvom v Nigérii a na Islande, a taktiež pracoval v charitatívnom sektore v Spojenom kráľovstve. Pred nástupom do CIS pracoval na Medzinárodnej škole v Rige. Okrem výučby geografie sa posledné roky venuje aj vyučovaniu dejepisu. Jeho vášňou je štúdium humanitných vied a verí, že geografia a história sú dôležitými predmetmi pre pochopenie fungovania sveta v prítomnosti aj v minulosti. Benjamin bol tiež dôležitou súčasťou vývoja – Modelového zasadnutia OSN v CIS a snaží sa povzbudzovať študentov, aby získali komunikačné zručnosti a zapájali sa do významných globálnych udalostí. Benjamin má rád prírodu a medzi jeho záľuby patrí horolezectvo a turistika.