Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Natália Kollárová

Natália Kollárová

Teacher of Physical Education

Natália Kollárová vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave a získala magisterský titul v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a geografie. Po ukončení štúdia strávila takmer 4 roky ako opatrovateľka v Londýne. Pred vstupom do CIS pracovala 12 rokov ako asistentka pre výučbu a vzdelávanie v Medzinárodnej škole v Bratislave. Natália pomáha našim pedagogickým zamestnancom pri mnohých školských aktivitách, zhromažďuje údaje a informácie podľa potreby oddelenia, pomáha študentom so špeciálnymi potrebami, ako napr. osobám, ktorých materinský jazyk nie je anglický a študentom s hendikepom. Názornými ukážkami učila rôzne športové zručnosti a pre svoju vášeň pre šport sa stala učiteľkou telesnej výchovy. Je veľmi pozitívna a plná entuziazmu, má rada akékoľvek indoorové alebo outdoorové športové aktivity, miluje cestovanie a taktiež divadlo.