Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Peter Hodossy

Peter Hodossy

Teacher of Physical Education

Peter ukončil magisterské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj písomný a hovorený prejav v anglickom jazyku si vylepšil na College of North West London, kde absolvoval kurz ESOL pred tým, než sa pustil do pokračovania a obhajovania rigoróznej práce na veľmi progresívnu tému „Používanie PC v diagnostike hry basketbalu“. Peter začal učiť na Slovensku ešte predtým, ako sa presťahoval do Londýna, kde učil na rôznych základných a stredných školách. Pre Petra je jeho každodennou inšpiráciou podať ten najlepší výkon jeho manželka a syn. Vo voľnom čase sa rád venuje basketbalu, turistike, kajakovaniu, ale nepohrdne ani dlhými cyklotúrami po vidieku.