Hannah Schroeder

Teacher of English

Hannah pochádza z Berlína, kde ukončila bakalárske štúdium v odbore germanistika a angličtina na Humboldtovej univerzite. Po dvoch rokoch získavania pedagogických skúseností pokračovala v magisterskom štúdiu na Trinity College Dublin, ktoré nedávno ukončila. Po ukončení štúdia nastúpila na United World College v Mostare v Bosne a Hercegovine, kde vyučovala angličtinu v rámci IB Diploma Programme. Počas dvoch rokov na škole sa zapojila do mnohých mimoškolských projektov a iniciatív, ktoré poskytovali študentom holistické vzdelávacie skúsenosti a podporovali ich interkultúrne kompetencie. Hannah má tiež rozsiahle skúsenosti s neformálnym vzdelávacím prostredím, keďže organizovala letné kurzy na témy ako ľudské práva, rozmanitosť a inklúzia. Vo voľnom čase sa rada venuje vareniu, háčkovaniu a hudbe. Dúfa, že sa čoskoro naučí hrať na gitare a teší sa na objavovanie slovenskej prírody.