Iria Perez Navas

Teacher of Spanish

Iria študovala žurnalistiku na Universidad Camilo José Cela v Španielsku a svoje štúdium ukončila magisterským titulom v odbore marketing a komunikácia na Escuela CES v Madride. Niekoľko rokov pracovala ako tvorkyňa webového obsahu v marketingovej agentúre a pomerne skoro vo svojej kariére objavila vášeň pre učenie. Iria získala štatút kvalifikovaného učiteľa (QTS) v Spojenom kráľovstve a niekoľko rokov učila na štátnych i verejných školách a rada úzko spolupracovala so svojimi študentmi ako triedna učiteľka. Pred nástupom do Cambridge International School si doplnila vzdelanie magisterským titulom v oblasti vzdelávania na Universidad Camilo José Cela v Španielsku. Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva rôzne kultúry a trávi čas so svojou rodinou. Je nadšená, že sa môže pripojiť k Dr. Melgarejovi a učiť sa z jeho skúseností z vytvárania španielskeho programu v rámci našej komunity CIS.