Marina Brankovičová

Teacher of Psychology

Marina získala magisterský titul zo psychológie na Univerzite v Mostare v Bosne a Hercegovine. Po skončení štúdia dostala príležitosť pracovať ako učiteľka psychológie v rámci IB na United World College v Mostare. Rozhodla sa pokračovať vo svojom vzdelávaní a aktuálne absolvuje štvorročné odborné vzdelávanie v kognitívno-behaviorálnej terapii (CBT). Jej cieľom je poskytnúť bohaté a kreatívne skúsenosti pri vzdelávaní našich študentov a verí, že lepšie porozumenie ľudskému správaniu pomôže študentom stať sa ambicióznymi a aktívnymi osobnosťami s vysokou úrovňou empatie a rešpektu voči druhým. Popri výučbe psychológie je Marina zodpovedná za poskytovanie kariérneho poradenstva a školského programu prijímania na vysokú školu, ako aj za individuálne pastoračné poradenstvo. Okrem toho má veľkú vášeň pre spev.