Mila Gundelj

Teacher of Music

Cesta v hudobnom odbore pre Milu začala v Srbsku, keď mala 6 rokov, a tak začalo jej celoživotné štúdium hudby. Mila získala magisterský titul v odbore hudba na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracovala v UNICEF Slovensko a vyučovala hudobnú výchovu na bilingválnej škole v Bratislave. Vyše 15 rokov pôsobila aj ako učiteľka hry na klavír. Mila bývala členkou oceňovaného speváckeho zboru, ktorý jej pomohol lepšie oceniť hudbu, cestovať po Európe, spoznávať rôzne kultúry a rozvíjať sa iným spôsobom. Tieto skúsenosti jej pomohli pri pochopení iných kultúr a ich hudby, keďže s týmto zborom súťažila a cestovala po celej Európe. Verí, že existuje mnoho vecí, ktoré sa môžeme každý deň o hudbe naučiť a že hudba má pozitívny vplyv na naše životy. Jej cieľom pri výučbe je podporovať vnímanie hudby a inšpirovať študentov ku kritickému aj tvorivému mysleniu.