Oksana Ivanenko

EAL Teacher

Oksana ukončila štúdium anglického jazyka na Univerzite Ivana Franka Zhytomyra na Ukrajine. Svoju učiteľskú kariéru začala ako asistentka na British International School v Kyjeve, kde získala jedinečné skúsenosti od pedagógov z celého sveta. Po absolvovaní CELTA pokračovala v osvojovaní si svojich zručností v jazykovej škole s výučbou angličtiny pre žiakov základných škôl. Posledných päť rokov bola súčasťou kanadsko-ukrajinskej Novopečerskej školy v Kyjeve, ktorá je predstaviteľom vzdelávacích zmien a reforiem realizovaných na celej Ukrajine. Verí, že anglický jazyk nie je len silným nástrojom na spájanie ľudí na celom svete, ale aj kľúčom k objavovaniu seba samého prostredníctvom neustálej zvedavosti a pripravenosti meniť sa a vyvíjať. Oksana chce svojim študentom ukázať, že učenie sa jazyka je fascinujúca cesta s množstvom zábavy. Inšpiráciu nachádza v cestovaní a spoznávaní nových kultúr.