Paul Allen

Secondary Science Coordinator

Paul sa narodil v Spojenom kráľovstve vyrastal v Plymouthe. Štúdium chémie skončil s vyznamenaním na University of Kent v Canterbury, a potom absolvoval PGCE na University of Exeter. Začiatky kariéry strávil učením na štátnych školách v Plymouthe a juhozápadnom Anglicku, kde učil vedu, matematiku, IKT a dokonca aj geografiu. Spolu so snúbenicou sa presťahovali do Malajzie, kde pracovali v prestížnej internátnej škole. Zastával tam viacero funkcií: vedúci chémie, vedúci vedeckej časti, zástupca vedúceho šiesteho ročníka a tútora na internáte. Paul je zanietený pre vedu a študentom ponúka možnosť zapojiť sa čo najviac do praktického a experimentálneho vzdelávania. Miluje cestovanie a navštívil viac ako 100 krajín. Má rád živú hudbu, chodí na koncerty a predstavenia a v minulosti si sám vyskúšal vystupovať na pódiu či na plátne.