Petra Gbelská

Teacher of Slovak

Petra ukončila magisterské štúdium slovenského a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predtým, ako sa naplno začala venovať  pedagogickej činnosti, päť rokov pracovala v reklame a objavovala online svet a sociálne siete. Petra učila na základnej škole na juhu Slovenska a na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave slovenský a anglický jazyk. Verí, že moderné vzdelávanie by malo rozvíjať jedinečné nadanie každého jednotlivca a zároveň vytvárať podporné a bezpečné prostredie pre všetkých svojich členov. Vo voľnom čase sa Petra venuje jazde na koni a 3K (kniha, káva, koláč)