Roman Krátky

Teacher of Slovak

Po štúdiu chémie v Brne sa Roman rozhodol zmeniť svoj študijný smer a nasledoval svoju vášeň pre jazyky a históriu. Začal študovať na Univerzite Komenského v Bratislave dejepis a slovenský jazyk a literatúru. Po skončení univerzity učil tri roky slovenčinu na medzinárodnej škole v Bratislave, kde rozvíjal svoje pedagogické schopnosti. Verí, že byť učiteľom je skvelou príležitosťou na sebarozvoj, ale zároveň je to aj veľká zodpovednosť. Jeho záujmom je budovať väzby medzi slovenskou a európskou históriou a váži si príležitosti, ktoré ponúka projektové vzdelávanie. Keď nepracuje, trávi čas v posilňovni alebo počúvaním rockovej hudby. Rád cestuje a jeho druhé obľúbené mesto po Bratislave je Praha.