Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Hana Haláková

Hana Haláková

Teacher of Slovak

Hana Haláková získala magisterský titul v odbore slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako zastupujúca učiteľka slovenského jazyka na medzinárodnej škole. Keďže je presvedčená, že - deti treba učiť, ako myslieť, nie čo si myslieť - ako povedala Margaret Mead, usiluje sa pomáhať svojim žiakom rozvíjať kritické myslenie a výstižne vyjadrovať svoje myšlienky. Vo voľnom čase rada varí, pláva a rada sa stará o zvieratá. Veľmi sa zaujíma aj o politiku a sociálne otázky, pričom jej osobitnou vášňou sú ľudské práva.