Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Prihlasovací formulár
Nikoleta Vlčková

Nikoleta Vlčková

Teacher of EAL

Nikoleta sa do štúdia anglického jazyka zamilovala už na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Rozhodla sa pre učiteľskú kariéru a získala bakalársky titul z učiteľstva angličtiny ako cudzieho jazyka na Masarykovej univerzite v Brne a tiež kvalifikáciu TEFL v Londýne. Ako učiteľka angličtiny prináša bohaté skúsenosti a špecializuje sa na prácu s mladými študentmi v Česku, na Slovensku a vo Veľkej Británii. Pôsobila ako asistentka učiteľa na základných a stredných školách podporujúcich deti s autistickým spektrom a žiakov s rôznymi poruchami učenia. Nikoleta je tiež certifikovaná inštruktorka jogy, vyškolená medzinárodne v Thajsku. Súčasťou jej vzdelávacej cesty bolo cestovanie, výučba jogy a angličtiny pre deti v sociálne znevýhodnených komunitách v Peru. Rada cestuje, učí sa jazyky, trávi čas v prírode a venuje sa rôznym outdoorovým aktivitám. Je odhodlaná a pripravená usilovne viesť jednotlivcov k rastu a dosahovaniu ich potenciálu.